Vragen ? Contacteer onze schoonheidsadviseuses op het nummer: Van maandag tot en met vrijdag.

MIJN AANBIEDING
PER POST

MIJN ACCOUNT
Een account aanmaken
Inloggen

WINKELMANDJE
Uw Winkelmandje is leeg

Aanvullende Verkoopvoorwaarden

VOORWOORD
Wij hebben het ware genoegen u welkom te heten op onze Internet site www.ricaud.com.
Wij doen ons uiterst best om ervoor te zorgen dat de gegevens op deze site volledig accuraat en betrouwbaar zijn. De inhoud van de site kan door ons op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing, worden gecorrigeerd.
De aanvullende verkoopvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht gebracht van iedereen die een bestelling wil plaatsen op deze website en ze zijn geldig naast de algemene voorwaarden Thuiswinkel.
Hieruit volgend geldt dat wanneer een bestelling wordt geplaatst, dit geldt als een gehele en ongelimiteerde instemming met de algemene voorwaarden Thuiswinkel en met de aanvullende verkoopvoorwaarden vermeld op deze site.
Elke tegengestelde voorwaarde door de koper aangehaald kan dus, bij gebrek aan expliciete toestemming, niet tegen de verkoper worden gebruikt, onafhankelijk van het moment waarop hij hiervan kennis heeft genomen. Het feit dat de verkoper op een bepaald moment zijn rechten betreffende één van deze aanvullende verkoopvoorwaarden niet laat gelden, betekent niet dat hij ervan afziet zich op enig ander moment op één van deze aanvullende verkoopvoorwaarden te beroepen.
HOSTING VAN DE WEBSITE
Deze website wordt beheerd door Cienum - "le Millénium"
1 rue de la Presse
BP 716 - 42950 Saint-Etienne Cedex 9
Tel. : 00 33 (0) 04 77 91 21 91
BESCHIKBAARHEID KLANTENSERVICE
Voor informatie of vragen kunt u zich richten tot onze klantenservice:
PER POST: Klantenservice Laboratoria Dr Pierre Ricaud - Antwoordnummer 10180 - 6200 XT Maastricht

E-MAIL: Klik hier om het contactformulier te openen

TELEFOON: 020-654 55 34, U kunt contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in Nederland. De kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De prijzen op de site zijn aangegeven in euro’s inclusief belastingen en exclusief een bijdrage in de verzend- of leveringskosten (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar variëren, waarbij wordt overeengekomen dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.
De verzendkosten bedragen €3,95.
(VER)KOOP VAN ONZE PRODUCTEN
Onze producten zijn bestemd om uitsluitend verkocht te worden in onze distributiekanalen. Bijgevolg zijn elke verkoop, aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op doorverkoop buiten deze distributiekanalen, waarvan onder meer op websites, verboden. Wij kunnen, losstaande van de inbreuk op het merk of op de totaliteit van de producten, de auteurs wettelijk en zo nodig strafrechterlijk aansprakelijk stellen.
DE BESTELLING EN DE BEVESTIGING VAN DE TRANSACTIE
Als u uw bestelling bevestigt door op de knop “Bevestigen” te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Verkoopvoorwaarden volledig.
Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.
We behouden ons echter het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt.
BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
Onze productaanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als u een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij het in voorraad zijnde gedeelte verzenden. Op de factuur, in uw pakje, ziet u uw gehele bestelling met informatie bij de nog niet geleverde producten. Wordt het tweede gedeelte van uw bestelling geleverd, dan betaalt u hier uiteraard geen verzendkosten voor.
Mocht een cadeau (dat u gratis ontvangt bij uw bestelling) niet meer leverbaar zijn, dan ontvangt u een waardecheque ter vervanging. Deze cheque kunt u alleen verzilveren bij uw toekomstige bestelling. Zie voorwaarden op de cheque.
VEILIGE BETALING
U kunt uw aankopen op de site uitsluitend in euro’s betalen.
U hebt de keuze om per acceptgiro te betalen, u ontvangt dan een acceptgiro in uw pakje. Of u kunt betalen per creditcard. De online betaling per credit card is geheel beveiligd. De gehele transactie wordt via een SSL (Secure Socket Layer) beveiligde bankserver gecodeerd gevoerd. Uw aankopen worden zo in alle veiligheid gedaan.
LEVERING
Onze bestellingen worden geleverd vanuit Frankrijk en door Selektvracht bij u bezorgd.
De producten worden alleen in Nederland geleverd, op het adres van uw keuze, zoals door u aangegeven ten tijde van uw bestelling.
Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen. U ontvangt uw pakje gemiddeld binnen 8 tot 10 werkdagen nadat u uw bestelling bij Dr. Pierre Ricaud hebt gedaan.
RETOURNEREN
Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet, maakt u zich dan geen zorgen. U kunt het product binnen 14 dagen na ontvangst, eenvoudigweg retourneren aan Dr. Pierre Ricaud.
Neem in dat geval dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Onze adviseuses zoeken samen met u naar een passende oplossing. (contactendpr@ricaud.com of bel 020-654 55 34, ma. t/m vr. 8.00 – 20.00 en za. 9.00 – 13.00 uur).
Retouradres: Dr. Pierre Ricaud - Postbus 1250, 6201 BG Maastricht
RESPECT VOOR DE MENS EN DE NATUUR
Onze gezichtsverzorgingsproducten zijn gegarandeerd hypo-allergeen en al onze producten zijn in het laboratorium getest. Wij testen niet op dieren.
GARANTIE VOOR U, DE CONSUMENT
U geniet de wettelijke garantie ten aanzien van de bestellingen (zie tevens artikel 10 Algemene Voorwaarden Thuiswinkel). Dr. Pierre Ricaud is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Hiermee garanderen wij uw rechten als consument en onderschrijven wij de regels van de beroepsgroep.
AANSPRAKELIJKHEID
De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.
De betaling van de factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de betalingstermijn als hiervoor genoemd, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Dr. Pierre Ricaud overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De administratiekosten die hieraan verbonden zijn, komen volledig voor rekening van de koper en kunnen oplopen tot maximaal €27,50. Indien de koper nalatig blijft in het betalen van het openstaande saldo, is Dr. Pierre Ricaud gerechtigd de vordering vervolgens in handen te geven van een incassobureau. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn dan eveneens voor rekening van de koper.
Dr. Pierre Ricaud wijst erop dat niet ontvoogde minderjarigen niet bevoegd zijn om contracten af te sluiten. Derhalve moet er voor bestellingen die bedoeld zijn voor minderjarigen toestemming verleend worden door de ouders. In het geval dat er per ongeluk naamgegevens van een minderjarige worden verzameld, heeft het ouderlijk gezag de bevoegdheid zich te verzetten tegen het bewaren en/of doorgeven aan derden van die gegevens.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Dr. Pierre Ricaud herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Dr. Pierre Ricaud klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden, waarbij de Gedragscode Privacy van de Stichting zelfregulering DM van toepassing is. De bij marketingdoeleinden betrokken bedrijven en instellingen ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
Dr. Pierre Ricaud besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. Jaarlijks worden gegevens regelmatig op hun juistheid gecontroleerd en worden oude, niet meer relevante gegevens verwijderd.
Indien u in het algemeen geen prijs stelt op ongevraagde reclame (per post, telefoon of e-mail) dan kunt u het volgende doen:

1. Telefonisch afmelden voor commerciële communicatie via diverse media.
Hieronder treft u de telefoonnummers voor het medium van uw keuze (25 eurocent/minuut)
0900 – 666 1000 Telemarketing (telefoon vast en mobiel) of Direct Mail (post)
0900 – 666 5000 Marktonderzoek
0900 – 666 7000 E-mail
0900 – 666 8000 SMS

2. Schriftelijk afmelden
U kunt indien gewenst zich ook per post aanmelden:
Stichting Infofilter
Postbus 666
1000 AR AMSTERDAM
Vermeld s.v.p. uw personalia (adresgegevens en indien van toepassing het telefoonnummer) en het medium via welke u geen reclame meer wenst. Vergeet niet de brief voldoende te frankeren.

3. Online afmelden
U kunt zich laten blokkeren voor commerciële benadering van Dr. Pierre Ricaud en andere bedrijven via Internet op de website: www.infofilter.nl . Door opgave op Infofilter wordt u in één keer uitgesloten van een groot aantal commerciële benaderingen.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Door onze tussenkomst kunt u aanbiedingen per post of per telefoon ontvangen van onze commerciële partners. Indien u dit wenst, kan u deze aanbiedingen ook via e-mail ontvangen. In overeenstemming met de Franse Wet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens en kan u tegenspraak doen tegen het ontvangen van aanbiedingen van Dr. Pierre Ricaud of van onze commerciële partners door een e-mail te sturen naar contactendpr@ricaud.com of een brief te sturen naar Klantenservice Dr. Pierre Ricaud, Antwoordnummer 10180, 6200 XT Maastricht met vermelding van uw naam, voornaam, volledige adres en eventueel uw klantnummer.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
De rechten van intellectueel eigendom op de documenten op deze site en elk element dat voor deze site is gemaakt, zijn exclusief eigendom van Dr. Pierre Ricaud of zijn toeleveranciers, geen enkele vergunning of recht wordt verleend anders dan het recht de site te consulteren.
Met name de merken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden genoemd zijn eigendom van de betreffende onderdelen van Dr. Pierre Ricaud. De reproductie van een document dat op de site wordt gepubliceerd is uitsluitend toegestaan voor informatieve privé-doeleinden, elke reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden. Elk ander gebruik staat gelijk aan vervalsing en wordt bestraft volgens het Intellectueel Eigendom, tenzij voorafgaande schriftelijk toestemming is verkregen van Dr. Pierre Ricaud of het betreffende onderdeel van de Yves Rocher Groep.
WIJZIGING VAN DE AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN
Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Dr. Pierre Ricaud zich het recht voor de onderhavige Aanvullende Verkoopvoorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Aanvullende Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.
X

Als u verder gaat met navigeren op deze site, accepteert u het gebruik van cookies om u aanbiedingen en services aan te bieden die overeenkomen met uw interessevelden.

Voor meer informatie hierover en om de cookies te configureren, klik hier.