• Hulp nodig?
 • Aanbiedingen per post
 • Inloggen
 • Mijn mandje

Meest gestelde vragen

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze activiteiten, en dit met name om u gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige producten of diensten aan te bieden.

Wat is een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, klantnummer, uw aankoopgeschiedenis, enz.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens vergaren en verwerken:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit: burgerlijke staat, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
 • Financiële gegevens: informatie met betrekking tot de betaalmiddelen, enz.
 • Technische gegevens: verbindingsgegevens, browsegeschiedenis, login en wachtwoord, enz.
 • Commerciële gegevens: klantnummer, aankoopgeschiedenis, gegevens met betrekking tot uw klantaccount, productbesprekingen, registratie van telefoongesprekken, aankooppatronen, tevredenheidsonderzoeken, enz.
 • Gegevens die worden verzameld wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, instant messaging op onze website, op onze sociale media op per telefoon.
 • Welzijnsgegevens: huidtype, gevoeligheid van de huid, diagnoseresultaten. In bepaalde specifieke gevallen kan het gaan om gegevens van medische aard (in geval van een verzoek uwerzijds en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met cosmeticabewaking).
 • Gegevens met betrekking tot de Dr. Pierre Ricaud Community: profielgegevens die nodig zijn om uw account aan te maken en profielgegevens die u vrijwillig deelt (uw identiteits- en contactgegevens, gebruikersnaam, enz.), gegevens die u deelt (gepubliceerde contents, favoriete producten / routines / tests en meningen, foto's en video's, in het kader van wedstrijden of enquêtes gedeelde gegevens), gegevens inzake uw betrokkenheid (inloggen, interacties, enz.) en technische gegevens.

Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met Dr. Pierre Ricaud: het aanmaken van een klantaccount op onze website, bestellingen per post of online, het abonneren op de nieuwsbrief, het contacteren van de klantendienst, en uw gebruik van onze diensten en onze website.

Tijdens het vergaren van uw gegevens wordt vermeld of deze verplicht of facultatief zijn. Wij kunnen uw aanvraag niet in behandeling nemen als een van de verplichte gegevens, gemarkeerd met een sterretje, niet is ingevuld. Zo is bijvoorbeeld uw bezorgadres noodzakelijk om uw bestelling te kunnen leveren.

We wijzen u erop dat we de gegevens van uw creditcard waarmee u uw aankopen op onze site betaalt, niet opslaan. Deze gegevens worden op een beveiligde manier rechtstreeks aan onze betalingsdienstaanbieder doorgegeven

Waarom verwerken we uw gegevens?

Voor elke verwerking vergaren en gebruiken we alleen de persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het gestelde doel.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van een overeenkomst met u:

 • Om uw bestellingen te registreren en uit te voeren;
 • Om u de diensten te verlenen waarop u geabonneerd bent (bijvoorbeeld om u in staat te stellen uw beoordeling van onze producten achter te laten of om lid te worden van de Dr. Pierre Ricaud Community) te verlenen;
 • Om uw verzoeken en claims te verwerken;
 • Om de aftersales diensten te kunnen verlenen;
 • Om onbetaalde rekeningen te kunnen invorderen.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor andere doeleinden die ons in staat stellen onze rechtmatige belangen na te streven, waarbij uw rechten en belangen altijdworden gerespecteerd, en waar nodig, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming:

 • Uw ervaring met Dr. Pierre Ricaud, de klantrelatie en de kwaliteit van de klantendienst te beheren en te verbeteren;
 • Uw ervaring tijdens uw gebruik van onze website te verbeteren;
 • Commerciële prospectie operaties te kunnen uitvoeren;
 • U aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren door middel van profilerings- en segmentatiemethodes (methodes die ons in staat stellen uw voorkeuren beter te begrijpen om u aangepaste diensten en producten te kunnen aanbieden);
 • Spelwedstrijden en prijsvragen te realiseren;
 • Statistische analyses uit te voeren;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren;
 • De klantenbeoordelingen van onze producten te behandelen en te publiceren;
 • Misbruik en fraude te voorkomen en geschillen te behandelen;
 • U te informeren over nieuwe diensten of wijzigingen aan onze website.

Uw gegevens worden ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen.

Aanbiedingen van Dr. Pierre Ricaud per e-mail of sms:

 • Als u nog nooit een bestelling bij Dr. Pierre Ricaud heeft geplaatst, kunt u met uw voorafgaande toestemmingper e-mail aanbiedingen voor onze producten en diensten ontvangen. U kunt deze op elk moment intrekken.
 • Vanaf het moment dat u uw eerste bestelling bij Dr. Pierre Ricaud plaatst, kunt u onze aanbiedingen per e-mail of sms ontvangen voor onze producten en diensten. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken.

Wat moet u doen om onze Dr Pierre Ricaud aanbiedingen niet meer per e-mail en sms te ontvangen?

 • Voor onze aanbiedingen per e-mail: door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail, of vanuit uw klantaccount op onze Website, of door contact op te nemen met onze klantendienst;
 • Voor onze aanbiedingen per sms: door te klikken op de link "STOP SMS" in elke sms of door contact op te nemen met onze klantendienst.

Niet-publiciteitsgerichte berichten: Wij kunnen ook per e-mail contact met u opnemen om u een betere dienstverlening te bieden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit zijn geen commerciële aanbiedingen en deze bevatten geen link om u uit te schrijven. Bijvoorbeeld om te bevestigen dat uw account correct is aangemaakt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten en u kunt deze te allen tijde uitoefenen.

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om de overdraagbaarheid te vragen van de gegevens die u aan ons verstrekt heeft.

U heeft het recht om u om gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking met betrekking tot uw gegevens, of om de beperking van deze verwerkingen te vragen.

U heeft ook het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, alsmede tegen profilering wanneer deze voor hetzelfde doel wordt uitgevoerd.   Zodra u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht deze op elk moment in te trekken.

Wij willen u op de hoogte brengen van een specifieke bepaling inzake cold calling: Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden door ondernemingen waarvan u geen klant bent, kunt u zich gratis registreren op de website: www.dncm.be/nl/nummer_blokkeren

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar onze klantendienst:

 • per e-mail: contactenbn@ricaud.com. Wij verzoeken u het e-mail adres dat gekoppeld is aan uw klantaccount te gebruiken en uw naam, voornaam en klantnummer te vermelden.

 • per post: Laboratorium Dr Pierre Ricaud, rue du Follet 50, 7512 Doornik. Wij verzoeken u uw naam, voornaam, klantnummer, postadres of aan uw klantaccount gekoppelde e-mailadres te vermelden.

Indien er gerede twijfel bestaat over uw identiteit, kunnen wij u om nadere informatie vragen om er zeker van te zijn dat u de aanvrager bent.

Wij zullen binnen een maand na de ontvangst van uw aanvraag op uw verzoek reageren. Wij behouden ons het recht voor om niet in te gaan op verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Wij hebben een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die tot taak heeft te waken over de naleving van de toepasselijke regelgeving en dit Beleid.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven naar de Functionaris voor gegevensbescherming: Groupe Rocher - DPO Dr Pierre Ricaud - 7, Chemin de Bretagne - 92444 Issy-les-Moulineaux cedex - Frankrijk

Wij zullen alles in het werk stellen om uw rechten te respecteren. Als u echter van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, een overheidsinstantie die in België toeziet op de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

5€ korting bij uw aankoop vanaf 30€

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en profiteer vandaag nog van uw voordeel.