Vragen ? Contacteer onze schoonheidsadviseuses op het nummer: Van maandag tot en met vrijdag.

MIJN AANBIEDING
PER POST

MIJN ACCOUNT
Een account aanmaken
Inloggen

WINKELMANDJE
Uw Winkelmandje is leeg

Veiligheid & Privacy

ALGEMEEN
Welkom op onze internetsite www.ricaud.com/nl, uitgegeven door de Laboratoria Dr Pierre Ricaud.

Deze rubriek is gewijd aan ons beleid betreffende de bescherming van privacy. Zij geeft u informatie over de oorsprong en het gebruik van verwerkte navigatie informaties naar aanleiding van uw toegang tot deze Site via één van onze advertenties. Deze rubriek geeft u eveneens informatie over uw rechten. Dit beleid is dus belangrijk voor u, aangezien u een positieve en goede ervaring wilt hebben met onze aanbiedingen en services. Dit beleid is belangrijk voor Ons, omdat wij een zo juist en volledig mogelijk antwoord willen geven op uw vragen over het gebruik van uw navigatiegegevens die wij hebben ontvangen via onze advertenties en omdat wij zoveel mogelijk rekening willen houden met uw wensen.
Wij kunnen wellicht reclameruimtes kopen, rechtstreeks of door tussenkomst van onze providers (communicatie adviesbureaus) om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op sites/apps van derden door middel van advertenties (teksten, grafische beelden, animaties, video's, enz.) die worden verspreid door deze sites/apps.
Tijdens het bekijken van onze site en tijdens de weergave van onze advertenties, kunnen gegevens die betrekking hebben tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) in de bestanden « Cookies » van uw apparaat worden opgeslagen, onder voorbehoud van de keuzes die u hebt gemaakt aangaande Cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

Voor meer informatie over de algemene verkoopvoorwaarden, klik hier.
Voor meer informatie over het respect van privacy, klik hier.
GEGEVENS DIE MOETEN WORDEN INGEVULD (VERPLICHT)
• Uw naam, voornaam, adresgegevens: alleen met deze gegevens kunnen wij u uw bestelling toesturen.
• Uw e-mailadres: op uw e-mailadres ontvangt u de bevestiging van uw bestelling en, als u daar prijs op stelt, krijgt u de nieuwsbrief met informatie, nieuwe producten en online aanbiedingen.
GEGEVENS DIE MOGEN WORDEN INGEVULD (FACULTATIEF), ZONDER GEVOLGEN VOOR DE BESTELLING
• Uw telefoonnummer: met uw telefoonnummer kunnen wij u bellen om u te informeren over exclusieve aanbiedingen of u in te lichten over een eventuele vertraging van de levering.
• Uw geboortedatum: een belangrijke datum voor Dr. Pierre Ricaud die altijd wel een verrassing voor u in petto heeft.
• De producten die u graag gebruikt: Dr. Pierre Ricaud kan u zo diensten en aanbiedingen aanbieden die steeds meer op uw wensen zijn toegespitst.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Door onze tussenkomst kunt u aanbiedingen per post of per telefoon ontvangen van onze commerciële partners. Indien u dit wenst, kan u deze aanbiedingen ook via e-mail ontvangen. In overeenstemming met de Franse Wet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens en kan u tegenspraak doen tegen het ontvangen van aanbiedingen van Dr. Pierre Ricaud of van onze commerciële partners door een e-mail te sturen naar contactendpr@ricaud.com of een brief te sturen naar Klantenservice Dr Pierre RICAUD Antwoordnummer 105 4500 VB OOSTBURG met vermelding van uw naam, voornaam, volledige adres en eventueel uw klantnummer.

De onderneming Dr. Pierre Ricaud herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Dr. Pierre Ricaud klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden, waarbij de Gedragscode Privacy van de Stichting zelfregulering DM van toepassing is. De bij marketingdoeleinden betrokken bedrijven en instellingen ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
Dr. Pierre Ricaud besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. Jaarlijks worden gegevens regelmatig op hun juistheid gecontroleerd en worden oude, niet meer relevante gegevens verwijderd.

Recht op inzage en recht op correctie van persoonsgegevens
Dr Pierre Ricaud (RCS Paris)is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Dr Pierre Ricaud (RCS Paris) over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Dr Pierre Ricaud (RCS Paris) via het invulformulier. Dr Pierre Ricaud (RCS Paris) zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Ongevraagde reclame
Indien u in het algemeen geen prijs stelt op ongevraagde reclame (per post, telefoon of e-mail) dan kunt u het volgende doen:

1. Telefonisch afmelden voor commerciële communicatie via diverse media.
Hieronder treft u de telefoonnummers voor het medium van uw keuze (25 eurocent/minuut)
0900 – 666 1000 Telemarketing (telefoon vast en mobiel) of Direct Mail (post)
0900 – 666 5000 Marktonderzoek
0900 – 666 7000 E-mail
0900 – 666 8000 SMS

2. Schriftelijk afmelden
U kunt indien gewenst zich ook per post aanmelden:

Stichting Infofilter
Postbus 666
1000 AR AMSTERDAM

Vermeld s.v.p. uw personalia (adresgegevens en indien van toepassing het telefoonnummer) en het medium via welke u geen reclame meer wenst. Vergeet niet de brief voldoende te frankeren.

Online afmelden
U kunt zich laten blokkeren voor commerciële benadering van Dr. Pierre Ricaud en andere bedrijven via Internet op de website: www.infofilter.nl. Door opgave op Infofilter wordt u in één keer uitgesloten van een groot aantal commerciële benaderingen.
COOKIES
WAARVOOR DIENEN DE OP DEZE SITE GESTUURDE COOKIES?

Alleen de verstuurder van een cookie kan de aanwezige informaties lezen of wijzigen.

De Cookies die Wij op onze site versturen
Als u onze Site bezoekt, kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuzes, verschillende cookies op uw apparaat installeren waardoor wij de browser van uw apparaat herkennen gedurende de looptijd van de betreffende cookie. De Cookies die wij versturen worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes, die resulteren uit de parameters van uw navigatie software die wordt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze Site.

De Cookies die Wij versturen stellen ons in staat om:
- statistieken op te maken en de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van onze Site te bepalen (rubrieken en bekeken inhoud, parcours), waardoor Wij het belang en de ergonomie van onze services kunnen verbeteren;
- de presentatie van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze Site, volgens het materiaal en de visualisatie software van uw apparaat;
- informaties op te slaan aangaande een formulier dat u op onze site heeft ingevuld (inschrijving of toegang tot uw account) of de producten, services of informaties die u hebt gekozen op onze site (service waarop u bent ingeschreven, inhoud van een winkelwagentje, enz.) ;
- u toegang te geven tot de persoonlijke en gereserveerde ruimten van onze site, zoals uw account, dankzij wachtwoorden of gegevens die u Ons eventueel eerder heeft toevertrouwd;
- veiligheidsmaatregelen in te stellen, bijvoorbeeld op het moment dat u wordt gevraagd opnieuw in te loggen voor een bepaalde service of als een bepaalde tijd is verstreken.

De Cookies die op onze Site worden verstuurd door derden:
(a) via de inhoud van derden verstuurd in onze reclameruimtes
Het versturen en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het beleid voor de bescherming van privacy van deze derden. Wij informeren u over het onderwerp van de cookies die wij kennen en de middelen waarover u beschikt over het maken van een keuze aangaande deze cookies.

De advertenties (grafische beelden, animaties, video's, enz.) die worden verstuurd in onze reclameruimtes kunnen Cookies bevatten die worden verstuurd door derden: hetzij door de adverteerder van de betreffende reclame, hetzij door een derde partij van de adverteerder (communicatie adviesbureau, adverteerder van doelgerichte reclame, enz.) die een cookie heeft geassocieerd aan de reclame van een adverteerder.

Eventueel kunnen cookies verstuurd door deze derden hen in staat stellen om gedurende de looptijd van deze cookies:
- het aantal weergaven van de reclames die via onze reclameruimtes worden verspreid te tellen, de weergegeven reclames te identificeren, het aantal gebruikers te tellen dat op elke reclame heeft geklikt, wat hen mogelijk maakt de te betalen bedragen te berekenen en statistieken op te maken;
- uw apparaat te herkennen bij een volgend bezoek aan een andere site of service waar adverteerders en derden ook cookies op versturen en, eventueel, om deze sites en services waar zij reclame op maken aan te passen aan de browser van uw apparaat waarvan zij kennis kunnen hebben.

(b) Door een extern reclamebedrijf dat gebruik maakt van onze reclameruimtes

De reclameruimtes van onze Site kunnen worden gebruikt door een of meerdere externe reclamebedrijven en kunnen, wellicht, cookies bevatten die door een van hen worden verstuurd. De cookies die door deze externe reclamebedrijven worden verstuurd maken het mogelijk om gedurende de looptijd van deze cookies :
- het aantal door hen op onze reclameruimtes weergegeven reclames te tellen, deze reclames te identificeren, het aantal respectieve weergaven, het aantal gebruikers dat op elke reclame heeft geklikt en, eventueel, de vorige acties van deze gebruikers op de pagina's waar deze reclames naar leiden te tellen, om vervolgens de te betalen bedragen te berekenen die moeten worden betaald aan de beheerders van het reclamenetwerk (adverteerder, communicatiebureau, reclamebedrijf, site voor de verspreiding) en statistieken op te maken;
- de reclameruimtes waarop zij werken aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergave resolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) afhankelijk van het materiaal en de visualisatie software van uw apparaat;
- de weergegeven reclames aan te passen aan uw apparaat via onze reclameruimtes volgens de browser van uw apparaat op onze site;
- de weergegeven reclames aan te passen op uw apparaat via onze reclameruimtes volgens de vorige of volgende navigatie van uw apparaat op sites van derden waar het betreffende bedrijf ook cookies op verstuurt, onder voorbehoud dat deze cookies in uw apparaat zijn opgeslagen in overeenstemming met de keuzes die u hiervoor heeft gemaakt;
- de weergegeven reclames aan te passen op uw apparaat via onze reclameruimtes afhankelijk van de geografische gegevens (lengte en breedte) die uw apparaat met uw voorafgaande toestemming doorgeeft;
- de weergegeven reclames op uw apparaat aan te passen in onze reclameruimtes afhankelijk van de persoonlijke gegevens die u aan dit reclamebedrijf heeft doorgegeven.

UW KEUZES BETREFFENDE COOKIES

U beschikt over verschillende mogelijkheden voor het beheer van cookies. Elke configuratie die u kunt instellen kan de navigatie op Internet wijzigen en uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde services hebben het gebruik van Cookies nodig.

U kunt op elk moment besluiten om uw wensen aangaande cookies te wijzigen aan de hand van de hieronder beschreven methoden.

De keuzes die u worden aangeboden door uw navigatie software.

U kunt uw navigatie software configureren zodat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat of, daarentegen, zodat ze worden geweigerd, ofwel systematisch, ofwel al naar gelang van de verstuurder. U kunt uw navigatie software eveneens configureren om cookies gericht te accepteren of te weigeren voordat een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen. Voor meer informatie moet u de rubriek « Hoe uw keuzes uitvoeren, volgens de browser die u gebruikt? » Raadplegen.

(a) Accepteren van cookies
Het opslaan van een cookie in een apparaat is afhankelijk van de wil van de gebruiker van het Apparaat. De gebruiker kan op elk moment en gratis zijn keuzes wijzigen volgens de keuzemogelijkheden van zijn navigatie software.
Als u in uw navigatie software de opslag van cookies in uw Apparaat hebt geaccepteerd dan worden de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's die u hebt bekeken tijdelijk opgeslagen in een speciale ruimte van uw Apparaat. Zij zijn alleen leesbaar door hun verstuurder.

(b) Weigeren van Cookies
Als u de opslag van cookies op uw apparaat weigert, of als u de hierin opgeslagen cookies verwijdert, dan kunt u niet meer profiteren van een aantal functies die noodzakelijk zijn om in sommige ruimten van onze site te navigeren. Bijvoorbeeld als u toegang wilt tot onze pagina's of services waarvoor u zich moet identificeren. Of ook als wij – of onze dienstverleners – voor technische boekhoudkundige doeleinden het door u gebruikte type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt niet meer herkennen, noch de taalparameters of de weergaveparameters of het land waar uw apparaat is verbonden met internet.

In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die hieruit voortvloeien zoals een slechter functioneren van onze services omdat wij de voor Ons noodzakelijke cookies die u geweigerd of verwijderd heeft niet meer kunnen opslaan of raadplegen.

(c) Hoe uw keuzes uitvoeren, volgens de browser die u gebruikt?
Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. De configuratie staat beschreven in het hulpmenu van uw browser, zodat u weet op welke manier u uw cookies kunt beheren.
Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Voor Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH5042,
Voor Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl,
Voor Firefox™ : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren,
Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html,
enz.

Uw keuzes online bij interprofessionele platforms
U kunt inloggen op de site Youronlinechoices, voorgesteld door professionals op het gebied van digitale reclame die zijn gegroepeerd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

U kunt op deze manier de op dit platform ingeschreven bedrijven kennen en die u de mogelijkheid bieden om de door deze bedrijven gebruikte cookies te weigeren of te accepteren om de mogelijke cookies die kunnen worden weergegeven op uw apparaat aan te passen aan uw navigatie informaties: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van reclame op Internet en vormt een gecentraliseerde interface waar u uw weigering of toestemming kunt uiten betreffende het gebruik van cookies die kunnen worden gebruikt om de eventuele weergave van reclames aan te passen aan de navigatie van uw apparaat. Let op, deze procedure verhindert niet de weergave van reclames op de Internetsite die u bezoekt. Zij blokkeert alleen de technologieën die de reclames aanpassen aan uw interessevelden.

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES BIJ ONZE RECLAMES DIE WORDEN VERSTUURD DOOR DERDEN?

Als u een site/app bezoekt die reclameruimtes bevat waar een advertentie van ons op wordt verstuurd, dan is het mogelijk dat deze advertentie een cookie bevat. Deze cookie kan, onder voorbehoud van uw keuze, op uw apparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij de browser herkennen van uw apparaat gedurende de looptijd van de betreffende cookie.

De Cookies die geïntegreerd zijn in onze advertenties die worden verstuurd door derden worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes die resulteren uit de parameters van uw navigatie software die wordt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site et die u op elk moment te kennen kunt geven.

De Cookies die wij versturen stellen Ons in staat om, als uw apparaat hun opslag heeft toegestaan, volgens uw keuzes:

Wij informeren u dat u de cookies kunt weigeren of de acceptatieparameters kunt wijzigen door uw browser op de volgende manier te configureren:
- het aantal weergaves en activeringen van onze advertenties op de sites/apps van derden te tellen, de inhoud hiervan en van deze sites/apps te identificeren, het aantal gebruikers te bepalen dat heeft geklikt op elke inhoud
- de bedragen te berekenen die moeten worden betaald aan de beheerders van de reclamenetwerken (communicatiebureau, reclamebedrijf, site/reclamemedium) en statistieken op te maken
- de presentatie van de site/app aan te passen waar onze advertentie u naar leidt,
- volgens de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt exploitatiesysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan onze Site en volgens het materiaal en de visualisatie software die uw apparaat bevat;
- volgens de geografische gegevens (lengte en breedte) die ons worden doorgegeven (of aan onze providers) door uw apparaat met uw voorafgaande toestemming;
- de toekomstige navigatie via uw apparaat te volgen op sites/apps of op andere reclames.

WAT IS HET BELANG OM RECLAMES TE ZIEN VERSCHIJNEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN UW NAVIGATIE?

Ons doel is om u zo pertinent mogelijke advertenties te tonen. De technologie van cookies maakt het mogelijk om in real time te bepalen welke reclame wordt weergegeven op een apparaat, afhankelijk van de recente navigatie op een of meerdere sites of apps.

Uw interesse voor de advertenties die op uw apparaat verschijnen terwijl u een Site bekijkt, bepaalt vaak de reclamebronnen hiervan waardoor hij de services kan exploiteren die vaak gratis aan de gebruikers worden geleverd. U bekijkt ongetwijfeld liever reclames die overeenkomen met uw interesses, dan reclames die u niet interesseren. Op hun beurt versturen adverteerders hun reclames liever aan gebruikers waarvan zij denken dat die hierin geïnteresseerd zijn.

ALS U HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT DEELT MET ANDERE PERSONEN

Als uw apparaat wordt gebruikt door meerdere personen en als een apparaat beschikt over verschillende navigatie software, dan kunnen Wij niet garanderen dat de services en reclames die bestemd zijn voor uw apparaat overeenkomen met uw eigen gebruik en niet met dat van een andere gebruiker van deze apparaat.

In dit geval valt het gebruik met andere personen van uw apparaat en de configuratie van de parameters van uw browser aangaande cookies onder uw eigen verantwoordelijkheid.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NAVIGATIE INFORMATIES

Wij kunnen onze aanbiedingen en reclames die voor u zijn bestemd aanpassen aan informaties betreffende de navigatie van uw apparaat op onze site of op sites of services die worden uitgegeven door derden en waarop wij cookies versturen.

Voor zover u persoonlijke gegevens, zoals uw elektronische adres, heeft ingevoerd tijdens uw inschrijving of tijdens uw toegang tot een van onze services, dan kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuzes, navigatie informaties associëren aangaande uw apparaat, verwerkt door de cookies die wij versturen, met uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld elektronische prospecties toe te sturen of op uw apparaat in de reclameruimtes die onze cookies bevatten, geïndividualiseerde advertenties sturen die speciaal voor u zijn bestemd en die u persoonlijk zullen interesseren.

U kunt ons op elk moment vragen om de reclames of prospecties die zijn aangepast aan de navigatie van uw apparaat niet meer te ontvangen door rechtstreeks en gratis contact met ons op te nemen of door middel van een opzeglink die is bijgesloten in elke prospectie die wij u per e-mail sturen. In dat geval zijn de reclames die u kunt blijven ontvangen, behalve bezwaar van uw kant, niet meer aangepast aan de navigatie van uw apparaat.
COMMERCIËLE COMMUNICATIE VIA E-MAIL
Wij gebruiken uw e-mailadres dat wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Met dit soort communicatie maken wij onze identiteit duidelijk en de aard van de boodschap is daarop afgestemd. Wij bieden u de mogelijkheid af te zien van toekomstige e-mails door een eenvoudige klik op een link die speciaal met dit doel onderaan de pagina van iedere e-mail is ingevoegd. Dr. Pierre Ricaud zet zich ervoor in de adressen van de Robinson-lijst van de verzendlijst te schrappen.

Wat betreft de klantenwerving per e-mail richting potentiële klanten die voordien geen relatie hadden met de onderneming Dr. Pierre Ricaud, kunnen wij u verzekeren dat de databases met e-mailadressen eerlijk en wetmatig worden verzameld, dat wil zeggen met een voorafgaande mededeling over de mogelijkheid van een eventuele overdracht aan derden en het recht hiervan af te zien met een simpele muisklik.
X

Als u verder gaat met navigeren op deze site, accepteert u het gebruik van cookies om u aanbiedingen en services aan te bieden die overeenkomen met uw interessevelden.

Voor meer informatie hierover en om de cookies te configureren, klik hier.