• Hulp nodig?
  • Aanbiedingen per post
  • Inloggen
  • Mijn mandje

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENVoorwoord

Laatste bijwerking van de Algemene Verkoopvoorwaarden: 30/11/2021
Het doet ons veel plezier u te mogen verwelkomen op onze website www.ricaud.com (hierna de “Site” genoemd).
Wij streven ernaar om alle informatie op deze Site zo juist, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij kunnen echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de informatie die op deze Site ter beschikking wordt gesteld.
Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld:
- voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de Site staat;
- voor schade als gevolg van frauduleuze toegang door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie op deze Site; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van eenieder tot de Site, of de onmogelijkheid deze te bezoeken, het gebruik van de Site en/of als betrouwbaar uitziende informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van elke koper gebracht om hem in staat te stellen een bestelling op de Site te plaatsen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling in dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals de door de verkoper uitgegeven brochures en catalogussen, die slechts een indicatief karakter hebben.
Elke door de koper gestelde voorwaarde van het tegendeel zal derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn jegens de verkoper, ongeacht het tijdstip waarop deze ter kennis van de verkoper mocht zijn gebracht.
Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen beroep doet op een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand doen van de mogelijkheid om zich er later op te beroepen.

De verkoop van onze producten op de Site is uitsluitend voorbehouden aan de eindconsument, d.w.z. elke persoon die niet optreedt als handelaar en die de wettelijke bevoegdheid heeft om een contract af te sluiten. Bijgevolg worden bestellingen afkomstig van professionelen niet door Dr Pierre Ricaud in behandeling genomen. In dit verband behoudt Dr Pierre Ricaud zich het recht voor om elke bestelling met een abnormaal karakter te annuleren, zoals een bestelling van hoeveelheden producten die de normale behoeften van een consument te boven gaan of een buitengewoon hoog aantal bestellingen naar hetzelfde facturatie- en/of leveringsadres.

Uitgever van de Site

Laboratoire de Dermocosmétique Active Dr Pierre Ricaud
NV met een vermogen van 192.694,65 €
329 868 848 RCS Nanterre
N° T.V.A. FR 43 329 868 848
Hoofdkantoor en commerciële diensten: 7 chemin de Bretagne 92130 Issy les Moulineaux
Uitgever: Nathalie Lagron
Telefoon:

Host van de Site


De Site www.ricaud.com wordt gehost door Adista
"le Millénium"
1 rue de la Presse
BP 716 - 42950 Saint-Etienne Cedex 9

Tel. : +33 (0) 4 77 91 21 91
De site http://vpci.ricaud.com/VPCIPRE/index.do wordt gehost door
Google Cloud Plateforms
Europe -West 1
St. Ghislain Belgique

Klantenservice

Onze klantenservice staat tot uw beschikking voor informatie, vragen of advies:
- Per post: Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG, Nederland
- E-mail: contactendpr@ricaud.com
- Telefoon:

Aanbiedingen en prijzen

Onze promotieaanbiedingen zijn alleen geldig voor de duur van de betreffende aanbieding en slechts eenmaal per klant. Ze zijn niet cumuleerbaar.
De aangeboden promoties worden systematisch berekend op basis van de prijzen in de huidige Dr Pierre Ricaud catalogus. Deze catalogusprijzen worden gehanteerd binnen onze verschillende distributienetwerken. hier.

De op deze Site vermelde prijzen zijn in euro, inclusief alle taksen, maar exclusief verzendings- en leveringskosten (zie Leveringsvoorwaarden), en zijn onderhevig aan wijzigingen in de loop van het jaar, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling.

De verzendkosten voor een levering aan huis op basis van het standaardtarief bedragen 5,90 € voor een bestelling met een bestelbedrag lager dan 25€.

De producten blijven het exclusieve eigendom van Dr. Pierre Ricaud tot de volledige betaling door Dr. Pierre Ricaud is ontvangen.

Bestelling en geldigverklaring van de transactie

De verschillende stappen om te bestellen zijn de volgende: U selecteert het (de) artikel(en) van uw keuze en voegt deze toe aan het winkelwagentje; u kunt op elk moment de inhoud van uw winkelwagentje en de bijbehorende prijs controleren en eventueel wijzigingen aanbrengen. U identificeert zich (e-mail en wachtwoord). Als u een nieuwe klant bent, moet u een account aanmaken en uzelf identificeren door een geldig e-mailadres en een wachtwoord (persoonlijk en vertrouwelijk) in te voeren dat u later zult gebruiken om uzelf op de Site te identificeren. U kiest uw leveringswijze, u valideert deze, vervolgens kiest u de betalingswijze van uw voorkeur alvorens deze te valideren.

Indien u bestelt in de rubriek "POSTAANBIEDING": U identificeert zich met de persoonlijke code en uw klantcode die op de bestelbon voor uw postaanbiedingen staan. Als u een nieuwe klant bent, hoeft u alleen maar de actiecode in te voeren die op uw folder of brochure staat vermeld.
In alle gevallen is het belangrijk dat u bij het plaatsen van een bestelling uw telefoonnummer, postadres en e-mailadres vermeldt. Het verstrekken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking en levering van bestellingen is verplicht.
Wanneer u de bestelling valideert, verklaart u dat u de bestelling en het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Uw bestelling wordt dan naar onze klantendienst gestuurd voor verwerking.

Zodra uw bestelling is geregistreerd, wordt een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling naar uw e-mailadres gestuurd. Deze ontvangstbevestiging vermeldt alle elementen waaruit uw bestelling bestaat, met inbegrip van het exacte gefactureerde bedrag en de leveringsvoorwaarden van uw bestelling, evenals de verkoopvoorwaarden die op uw bestelling van toepassing zijn. U stemt ermee in dat onze bestelregistratiesystemen als bewijs dienen inzake de aard en de datum van de overeenkomst.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling, of om elke andere legitieme reden die met name verband houdt met het abnormale karakter van de bestelling.

Beschikbaarheid van de producten

In het algemeen wordt informatie over de beschikbaarheid van producten aan u verstrekt wanneer u uw bestelling plaatst. In uitzonderlijke gevallen kan het echter gebeuren dat een product tijdelijk niet beschikbaar is nadat u uw bestelling hebt geplaatst. In dat geval verbinden wij ons ertoe u binnen de 8 dagen per e-mail te verwittigen en de wachttijd voor de ontvangst van dit product aan te geven. Indien u dit wenst, kunt u om annulering (terugbetaling binnen 14 dagen) of omruiling van uw bestelling vragen door ons te bellen op

of door contact met ons op te nemen via e-mail op: contactendpr@ricaud.com.

Betaling

De betaling van uw aankopen op de Site gebeurt uitsluitend in euro.
De betaling met creditkaart creditkaart en iDEAL gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via creditkaart of iDEAL gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kunt uw aankopen dus in alle veiligheid uitvoeren.
Bij betaling via creditkaart en iDEAL wordt het transactiebedrag gedebiteerd bij de bestelling.
Als tegenprestatie voor onze garanties vragen wij u de door ons gestelde betalingstermijnen te respecteren.
De aanvaarding van uw bestelling impliceert in geval van een te late betaling de toepassing van een boete die kan oplopen tot 15€ per te late maand.

Is er een minimum aankoopbedrag?

Wanneer u een bestelling plaatst op de website ricaud.com of via een postaanbieding, bedraagt het minimale aankoopbedrag 15€. U kunt uw bestelling ook plaatsen via onze klantenservice op 020-654 55 34 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 20.00 en zaterdag van 9.00 tot 13.00

Is er een maximum aankoopbedrag?

Wanneer u een bestelling plaatst op de website ricaud.com of via een postaanbieding, bedraagt het maximale aankoopbedrag 200€. U kunt uw bestelling ook plaatsen via onze 020-654 55 34 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 20.00 en zaterdag van 9.00 tot 13.00

Levering

Uw bestelling wordt binnen maximaal 3 tot 5 werkdagen bezorgd tegen het standaard bezorgtarief (5,90 €, tarief onder voorbehoud):
- ofwel bij u thuis op het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelprocedure hebt aangegeven
- of bij een afhaalpunt van uw keuze, een winkelier of postkantoor ongeacht het bedrag van uw bestelling.

De producten worden enkel in Nederland geleverd.

Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie te verstrekken die nodig is voor de juiste levering van uw bestelling.

Onze verkopen en prijzen gelden vanuit Issy-Les-Moulineaux. De pakketten worden u per post toegezonden en wij sluiten namens u met het postkantoor een overeenkomst over de registratiekosten.

Afhankelijk van de aanbiedingen, kunnen wij u verschillende bezorgdiensten voorstellen. Het bedrag van uw bijdrage in de verzendkosten hangt af van de leveringswijze die u kiest, u wordt hieraan herinnerd in de Afleveringsfase van het online bestelproces voordat u uw bestelling valideert.

Respect voor privacy

De firma Dr Pierre Ricaud verbindt zich ertoe het vertrouwen dat u in ons stelt te respecteren en de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens toe te passen.

Wij raden u aan ons Beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens te lezen om meer te weten te komen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over verschillende rechten, waaronder het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving.
Voor volledige informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de rubrieken "Wat zijn uw rechten" en "Hoe kunt u uw rechten uitoefenen" van ons Beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Om u in staat te stellen per post of per telefoon aanbiedingen van onze partners te ontvangen, kan het nodig zijn dat wij deze informatie aan hen doorgeven. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten.
Als u dat wenst, kunt u ook aanbiedingen van onze partners per e-mail ontvangen.

Tevreden of terugbetaald – Herroepingsrecht

Wettelijk herroepingsrecht: 14 dagen om van gedachten te veranderen
Overeenkomstig de voorschriften beschikt u over een herroepingsrecht dat u kunt uitoefenen binnen 14 dagen na ontvangst van uw volledige bestelling.
Om dit recht uit te oefenen, moet u ons binnen deze termijn op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, bijvoorbeeld per post of e-mail, of op onze website ricaud.com, onder de rubriek "contact met ons opnemen". U kunt gebruik maken van het herroepingsformulier, of contact met ons opnemen via beautylijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 20.00 en zaterdag van 9.00 tot 13.00


Wij verbinden ons ertoe uw product om te ruilen of, indien u dit wenst, u binnen 14 dagen na uw verzoek terug te betalen. Deze termijn kan echter worden verlengd totdat wij uw product hebben teruggekregen of het bewijs van de verzending ervan hebben ontvangen.
De terugzending dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw beslissing tot herroeping te geschieden (retourkosten voor uw rekening) aan Dr Pierre RICAUD, Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG

De terugbetaling geschiedt volgens de volgende procedure:
- Het pakket wordt in zijn geheel geretourneerd, wij storten het bedrag van de bestelling inclusief eventuele verzendkosten (standaard thuisbezorgtarief) terug, de retourkosten blijven voor uw rekening.
- Als het pakket niet in zijn geheel wordt geretourneerd (u behoudt een of meer van de bestelde artikelen), vergoeden wij u de prijs van het/de geretourneerde product(en), waarbij de retourkosten voor uw rekening blijven.
In het geval dat het product wordt teruggestuurd wegens onze aansprakelijkheid, betalen wij u de retourkosten terug (standaard posttarief)

“Tevreden of geld terug”-garantie
Omdat wij ons bekommeren om de volledige tevredenheid van onze klanten, bieden wij u bovendien onze "tevreden of geld terug"-garantie. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u ons dat op elk moment laten weten en het op uw kosten aan ons terugsturen. Wij ruilen het om of vergoeden het, naar uw keuze en zonder verdere tegenspraak.

Advies

Hebt u advies nodig? Neem dan contact op met een Schoonheidsadviseuse door te bellen naar: 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
U kunt ons ook een e-mail sturen naar het volgende adres: contactendpr@ricaud.com.

Respect voor de mens en de natuur

Al onze gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten en onze parfums worden in Frankrijk ontwikkeld en vervaardigd en worden wetenschappelijk gecontroleerd.

Consumentengarantie

Ons bedrijf houdt zich aan de ethische code van de Fevad (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) en het bemiddelingssysteem voor e-commerce.
www.fevad.com

Wettelijke garanties
Al onze producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van conforme levering en tegen verborgen gebreken, zodat de consument producten die niet conform of defect zijn, kan terugsturen.

De consument beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de producten om een rechtsvordering in te stellen op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie, onafhankelijk van enige commerciële garantie. In geval van non-conformiteit van de producten, kan de consument kiezen tussen vervanging of reparatie, tenzij de kosten van een reparatie duidelijk buitensporig zijn. De consument hoeft geen bewijs van gebrek aan conformiteit te tonen gedurende vierentwintig maanden na de levering van de producten. Indien de consument zich beroept op de garantie tegen verborgen gebreken, kan hij vragen om een annulering van de aankoop of een verlaging van de verkoopprijs

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving.

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de foto's van de producten op de Site de producten zo getrouw mogelijk weergeven. Wij raden u aan de beschrijving van elk product te raadplegen en kennis te nemen van de productspecificaties; in geval van twijfel of indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met onze klantenservice door te bellen naar

U kunt ons ook een e-mail sturen naar: contactendpr@ricaud.com.

Dr. Pierre Ricaud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de gesloten overeenkomst in geval van overmacht, onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand.

Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites dan deze. Dr. Pierre Ricaud wijst alle aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites in strijd zou zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

Daarnaast wijst Dr. Pierre Ricaud u erop dat voor het maken van een hyperlink naar de homepagina van de site of naar een andere pagina van de site de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Pierre Ricaud nodig is.

Verbod op verkopen buiten ons netwerk

Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop via onze distributienetwerken. Bijgevolg is het verboden onze producten te verkopen, te kopen of te ontvangen als geschenk met als doel hun wederverkoop buiten onze netwerken, met name op internetsites. Dergelijke acties maken niet alleen inbreuk op onze merken of de integriteit van onze producten, maar kunnen ook leiden tot civiele en, indien van toepassing, strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs ervan.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de documenten die op de Site staan en alle andere elementen die voor deze Site werden gemaakt, zijn het exclusieve eigendom van Dr. Pierre Ricaud of zijn leveranciers, die geen enkele licentie of enig ander recht verlenen dan het raadplegen van de Site. In het algemeen zijn de handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de Site worden vermeld, eigendom van Dr. Pierre Ricaud. De reproductie van op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is.
Elk ander gebruik vormt een inbreuk op het auteursrecht en is strafbaar volgens de wetgeving inzake intellectueel eigendom, tenzij vooraf toestemming werd verkregen van Dr. Pierre Ricaud.

Klachten en bemiddeling

Wij zullen er alles aan doen om u volledig tevreden te stellen. Onze klantenservice (contactgegevens hierboven, onder Klantenservice) staat tot uw beschikking om u informatie te verstrekken en eventuele klachten te behandelen.
Indien u een probleem ondervindt in verband met uw aankoop, verzoeken wij u uw klacht voor te leggen aan onze klantenservice die zal trachten met u tot een minnelijke schikking te komen. Als u er niet in slaagt een bevredigende oplossing te vinden voor op de Site geplaatste bestellingen, kunt u eventuele klachten voorleggen aan het door de Europese Commissie opgezette platform voor geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal uw klacht overdragen aan de bevoegde nationale bemiddelaars.

Van toepassing zijnde teksten - Rechtsmacht

Onderhavige overeenkomst valt onder de Nederlandse wetgeving. De taal van onderhavige overeenkomst is Nederlands. In geval van geschil zijn uitsluitend Nederlandse rechtbanken bevoegd.

Wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Dr. Pierre Ricaud behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De nieuwe verkoopvoorwaarden zullen in dit geval ter kennis van de klant worden gebracht en zullen enkel van toepassing zijn op verkopen die na de wijziging plaatsvinden.

5€ korting bij uw aankoop vanaf 30€

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en profiteer vandaag nog van uw voordeel.