T/m maandag 24.00 uur: 10€ extra korting bij uw aankoop vanaf 50€ met de code
LIFTING10
Code gekopieerd
Menu
  1. Welkom
  2. Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENVoorwoord

Laatste bijwerking: 11/12/2018
Het doet ons veel plezier u te mogen verwelkomen op onze website www.ricaud.com (hierna de “Site” genoemd).
Wij doen ons best op ervoor te zorgen dat de informatie op deze Site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. Wij kunnen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze Site echter niet waarborgen.
Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld:
- voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de Site staat;
- voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging heeft geleid van de informatie op deze Site;
- en meer algemeen voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurig persoon tot de Site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de Site, uit het gebruik van de Site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.
Onderhavige voorwaarden, worden systematisch ter kennis gebracht van elke koper voor het bestellen van producten via deze Site, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Dientengevolge impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige voorwaarden met uitsluiting van alle andere documenten, zoals brochures, catalogussen van de verkoper die slechts een indicatieve waarde hebben.
Elke andersluidende voorwaarde van de koper zal, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet als verzet aangevoerd kunnen worden tegen de verkoper, ongeacht het moment waarop deze ter kennis werd gebracht.
Het feit dat de verkoper zich niet op onderhavige verkoopvoorwaarden beroept op een welbepaald moment, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als het afstand doen van de mogelijkheid om zich er later op te beroepen.

De verkoop van onze producten op deze Site is uitsluitend gereserveerd voor de eindconsument, ofwel elke natuurlijke persoon die niet handelt als handelaar en die juridisch bekwaam is om te contracteren. Bijgevolg worden bestellingen afkomstig van professionelen niet door Dr Pierre Ricaud in behandeling genomen. In dit geval behoudt Dr Pierre Ricaud zich het recht voor om elke niet normaal uitziende bestelling te annuleren, zoals een bestelling van hoeveelheden producten die hoger zijn dan de normale behoeften van de consument of een verdacht hoog aantal bestellingen met hetzelfde factuur- en/of bezorgadres.

Uitgever van de Site

Laboratoire de Dermocosmétique Active Dr Pierre Ricaud

Laboratoria Docteur Pierre Ricaud NV met een kapitaal van 192 694,65 Euro's - Hoofdkantoor: 7 chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk. Nummer Handelsregister: 329 868 848 Parijs. Verantwoordelijke uitgever: Nathalie Lagron.

Host van de Site

Deze Site wordt gehost door Adista
"le Millénium"
1 rue de la Presse
BP 716 - 42950 Saint-Etienne Cedex 9
Tel. : +33 (0) 4 77 91 21 91

Klantenservice

Onze klantenservice staat tot uw beschikking voor informatie, vragen of advies:
- Per post: Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG, Nederland
- Per mail: contactendpr@ricaud.com
- Telefonisch: 020 654 55 34 van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
Voor alle vragen betreffende de afwerking van uw bestelling, de uitoefening van het herroepingsrecht of voor het gebruik van de garantie kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice op de hierboven vermelde contactgegevens.

Aanbiedingen en prijzen

Onze aanbiedingen zijn maar één keer geldig per klant. Ze zijn niet cumuleerbaar.
De prijzen op deze Site zijn in Euro, inclusief taksen en exclusief verzendkosten of kosten voor terbeschikkingstelling (Zie Leveringsvoorwaarden) kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling. De verzendkosten bedragen 3,95€ voor een bestelling met een bestelbedrag lager dan 25€. De producten blijven de volle eigendom van Dr Pierre Ricaud tot volledige inning van het bedrag door Dr Pierre Ricaud.
Onze aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en zijn niet te cumuleren. De kortingsprijzen worden berekend aan de hand van de van kracht zijnde tariefprijzen van de catalogus.

Bestelling en geldigverklaring van de transactie

Het is van belang uw telefoonnummer, adres en e-mailadres in te vullen tijdens het opgeven van uw bestelling. Wanneer u uw bestelling bevestigt, verklaart u deze bestelling alsook onderhavige algemene voorwaarden in hun totaliteit te aanvaarden. Uw bestelling wordt vervolgens doorgestuurd naar onze klantenservice voor verwerking. U kunt dan uw bestelbon afdrukken.
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant te annuleren met wie een geschil aangaande is betreffende de betaling van een vroegere bestelling of om een andere legitieme reden met betrekking tot de abnormale aard van de bestelling. Meteen na de registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

Beschikbaarheid van de producten

Over het algemeen wordt de beschikbaarheid van de producten vermeld tijdens het opgeven van uw bestelling. Bij uitzondering kan het voorkomen dat een product tijdelijk niet meer beschikbaar is na het opgeven van uw bestelling, in dit geval wordt u hierover binnen 8 dagen per e-mail geïnformeerd met vermelding van de termijn waarop uw product weer beschikbaar is. Indien u dat wenst, kunt u uw bestelling annuleren of uw bestelling wijzigen, telefonisch op het nummer 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur of door ons een e-mail sturen naar: contactendpr@ricaud.com.

Betaling

De betaling met creditkaart en iDEAL gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via creditkaart of iDEAL gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kunt uw aankopen dus in alle veiligheid uitvoeren.
Bij betaling via iDEAL wordt het transactiebedrag gedebiteerd bij de bestelling.
Als tegenprestatie voor onze garanties vragen wij u de door ons gestelde betalingstermijnen te respecteren.
De aanvaarding van uw bestelling impliceert in geval van een te late betaling de toepassing van een boete die kan oplopen tot 15€ per te late maand.

Levering

Uw bestelling wordt binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen bezorgd tegen standaard verzendkosten. De verzendkosten bedragen 3,95€ voor elke bestelling met een bestelbedrag lager dan 25€. Uw bestelling wordt geleverd op het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. De producten worden enkel in Nederland geleverd. Onze verkopen en prijzen worden berekend vanaf de verzending in Parijs.

Respect voor privacy

De door u aan onze onderneming verstrekte gegevens zijn bestemd voor de verwerking van uw bestellingen, de levering van de door u gevraagde services en voor het toesturen van aanbiedingen. Om u aanbiedingen per post of per telefoon te laten ontvangen van onze partners kunnen wij ertoe worden gebracht hen deze gegevens door te geven. Indien u dit wenst, kunt u deze aanbiedingen ook via e-mail of SMS ontvangen.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, beschikt u over het recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens en kunt u tegenspraak doen tegen het ontvangen van aanbiedingen van Dr Pierre Ricaud of van onze commerciële partners door een e-mail te sturen naar: contactendpr@ricaud.com, of een brief te sturen naar Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG, met vermelding van uw naam, voornaam, volledige adres en eventueel uw klantnummer.

Voor meer informatie over ons privacybeleid klik hier.

Tevreden of geld terug – herroepingsrecht: 14 dagen om van mening te veranderen

Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet hoeft u zich geen zorgen te maken.
In overeenstemming met de reglementering beschikt u over een herroepingsrecht van een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van uw volledige bestelling.
Om van dit recht gebruik te maken, dient u ons binnen deze termijn te informeren over uw besluit tot herroeping, bijvoorbeeld per post of per e-mail of op onze website ricaud.com, rubriek “Contact
U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken of contact opnemen met uw schoonheidslijn voor Nederland: 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
Wij verplichten ons het product zo snel mogelijk te ruilen, of indien u dat wenst, terug te betalen, binnen 14 dagen na uw herroeping. Deze termijn kan echter worden verlengd totdat wij uw product of het bewijs van verzending ervan hebben ontvangen.
Terugzendingen moeten zo snel mogelijk en ten laatste binnen 14 dagen na de bekendmaking van uw besluit tot herroeping worden teruggestuurd (kosten voor terugzending zijn voor uw rekening) naar Dr Pierre RICAUD, Klantenservice Dr Pierre Ricaud, Antwoordnummer 105, 4500 VB OOSTBURG.

De terugbetaling gebeurt volgens de volgende modaliteiten:
- Het pakket wordt in zijn geheel teruggestuurd, wij betalen u het bedrag van de bestelling en de eventuele verzendkosten van 3,95€. Kosten voor terugzending zijn voor uw rekening.
- Het pakket wordt niet in zijn geheel teruggestuurd (u houdt een of meerdere bestelde artikelen), wij betalen u de prijs van het teruggestuurde product of de teruggestuurde producten. Kosten voor terugzending zijn voor uw rekening.
In het geval dat het product wordt teruggestuurd ten gevolge van onze aansprakelijkheid, betalen wij u de retourkosten terug.

Commerciële garantie « tevreden of geld terug »
Met betrekking tot de volledige tevredenheid van onze Klanten, kunt u profiteren van onze commerciële garantie « tevreden of geld terug ». Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, volstaat het ons hiervan op de hoogte te stellen en het ons terug te zenden op uw kosten. Wij ruilen het product dan voor u om of betalen u het bedrag terug indien u dit wenst zonder verdere vragen van onze kant.

Advies

Hebt u advies nodig? Neem dan contact op met een Schoonheidsadviseuse door te bellen naar: 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.
U kunt ons ook een e-mail sturen naar het volgende adres: contactendpr@ricaud.com.

Respect voor de mens en de natuur

Al onze gezichtsverzorgingen en lichaamsverzorgingen evenals onze parfums zijn vervaardigd in Frankrijk en zijn wetenschappelijk gecontroleerd.

Waarborg van de consument

Al onze producten vallen onder de wettelijke garanties voor conforme aflevering en tegen verborgen gebreken, waardoor de consument het recht heeft om niet-conforme of beschadigde producten terug te sturen.
In Frankrijk zijn wij lid van de Federatie van e-verkoop en Verkoop op afstand om uw rechten als consument en de naleving van de professionele gedragsregels te verzekeren.

Aansprakelijkheid

De voorgestelde producten voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. Wij doen onze uiterste best om de foto’s van de producten die op de Site worden getoond een zo getrouw mogelijke weergave te laten zijn van de producten. Wij vragen u om de beschrijving van elk product te raadplegen om kennis te nemen van de eigenschappen ervan; in geval van twijfel of indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met onze klantenservice op het nummer 020 654 55 34, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen naar contactendpr@ricaud.com. Dr Pierre Ricaud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst in geval van niet-beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, gehele of gedeeltelijke staking met name van de postdiensten, transport en/of communicaties, overstroming, brand. Hyperlinks kunnen u naar andere websites dan deze Site leiden. Dr Pierre Ricaud wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites in strijd zou zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Verbod op verkopen buiten ons netwerk

Onze producten mogen alleen worden verkocht binnen onze netwerken. Dientengevolge is het verboden om onze producten te verkopen, kopen of aan te nemen als cadeau met als doel hun doorverkoop buiten onze netwerken, met name op internetsites. Afgezien van de schending van onze merken of van de integriteit van onze producten kunnen deze handelingen aanleiding zijn tot de civiele en, indien van toepassing, strafrechtelijke verantwoordelijkheidsstelling van hun daders.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de documenten van deze Site en alle andere elementen die voor deze Site zijn gemaakt, zijn het exclusieve eigendom van Dr Pierre Ricaud of van zijn leveranciers. Deze laatste of deze laatsten verlenen geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het recht om de Site te raadplegen. In het bijzonder zijn handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de Site worden vermeld eigendom van de betrokken entiteiten van Dr Pierre Ricaud. De reproductie van elk document dat op de site wordt gepubliceerd is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk of privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Behoudens voorafgaande toestemming van Dr Pierre Ricaud wordt elk ander gebruik beschouwd als namaak en bestraft op grond van Intellectuele Eigendomsrechten.

Klachten en bemiddeling

Wij doen er alles aan om u volledig tevreden te stellen, onze klantenservice staat tot uw beschikking om u te informeren en uw mogelijke klacht in behandeling te nemen.

Als u problemen ondervindt betreffende uw aankoop, verzoeken wij u om uw klacht naar onze klantenservice te sturen, die zijn uiterste best zal doen om met u tot een minnelijke schikking te komen. Indien geen oplossing wordt gevonden waarin u zich kan vinden betreffende de bestellingen op deze Site, kunt u uw mogelijke klachten voorleggen op het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal uw klacht overdragen aan de bevoegde nationale bemiddelaars.

Geldende teksten – Rechtsmacht

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. De taal van onderhavige overeenkomst is Nederlands. In geval van geschil is de rechtbank van Nederland bevoegd.

Wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Dr Pierre Ricaud behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk moment onderhavige algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden aan de klant meegedeeld. Zij zullen van toepassing zijn op elke verkoop die na de wijziging wordt gedaan.